Още след своето появяване човекът е започнал да се взира в звездното небе. Отначало се е ориентирал по звездите, а по-късно, когато започнал да води уседнал начин на живот, забелязал някои групи от звезди, които по време на оран или сеитба изгряват малко преди изгрева или залеза на Слънцето. Тези...

Прочети още...

През цялата си история човечеството е изграждало различни представи за света, в който живеят. През времената, с развитието на технологиите, тези данни са се обогатявали, появявали са се нови факти и идеи за наблюдаваните явление. Всичко това е променило картината.

Древен период

През...

Прочети още...

Нашият космически дом, Земята, е просто една малка планета от Слънчевата система. Слънчевата система се състои от централна звезда - Слънцето, както и от планети - 9 на брой, които имат спътници. В Слънчевата система има и многобройни астероиди, комети, частици прах и газ.

Земята и Слънцето...

Прочети още...

Наблюдението е основен метод на астрономията. Затова и наблюденията са неразделна част от обучението по астрономия.

Запознаването със звездното небе е добре да става с помощта на подвижна звездна карта, която дава възможност да се запознаем с важните съзвездия, което е не обходимо след това при...

Прочети още...

Космогония на Слънчевата система

Въпросите, свързани с произхода и развитието на космическите тела, са обединени в обширен клон от астрономията, наречен космогония. Ивзодите на космогонията имат огромно, не само астрономическо, но и общо научно, философско значение, защото лежат в сновата на...

Прочети още...