Това е процес от развитието на многоклетъчния организъм, чрез който по време на ранните стадии от деленето на оплодената айцеклетка неспециализираните клетки се оформят, стават специализирани по вид и започват да функционират по точно определена за съответната клетка начин, например като нервните клетки или мускулните клетки.