Начинът на живот на славяните бил в неразривна връзка с религиозните им вярвания. Те обожествявали природните сили, от които зависело благополучието им. На върха на обществения пантеон стоял творецът на мълнията- бог Перун. Редом с него почитани били богът на стадата и земния свят- Волос, богът на...

Прочети още...

Ранната история на славяните може да се възстанови благодарение на археологическите и лингвистичните проучвания, както и на писмените сведения на късноримски и византийски историци.

 

Установено е, че славяните спадат към индоевропейската езикова и етническа общност. Разпадането на...

Прочети още...

Корените на българската народна медицина трябва да се търсят в далечното минало, още преди основаването българската държава. Традициите в тази област са изградени още от времената на древните траки, които усвоили знания от културата на народностите перси, келти, скити, гърци, римляни и араби. За...

Прочети още...

Диктатурата като термин, дефиниращ форма на държавно управление, при която властта е концентрирана върху една личност-диктатор или ограничена група от хора- партия, семейство и др., възниква в Древен Рим. Тя легитимира съществуването си с нуждата от преодоляване на извънредна заплаха или от излизане...

Прочети още...

Терминът „политическата система“ за първи път е въведен от Дейвид Ийсън през 1953г. Политическата система създава условия за реализиране на властническите взаимовръзки. Тя представлява съвкупност от: политически институции (държавен апарат, министерства, общини)...

Прочети още...