Произходът, етническата и езиковата принадлежност на прабългарите били обект на продължителни научни дискусии, които не довели до единно категорично становище.

 

     Поради несигурността относно произхода на прабългарите били изказани около 17 хипотези. Те били плод на изследвания на...

Прочети още...

Славянското заселване, което продължило почти век, обхванало приблизително цялата територия на Балканския полуостров. Разделени на групи, една част от славяните, наречена „българска група славяни“, се установили в областите Мизия, Тракия и Македония, а друга - в Северна и Средна Гърция, Пелопонес и...

Прочети още...

     Религията, която изповядвали славяните, била езическа. Тя е унаследила древната система от вярвания на множеството други индоевропейски религии. Тя би могла да се характеризира с: политеизъм, примотеизъм, пантеизъм, антропоморфност на божествата и високо ниво на персонификация, вяра в задгробен...

Прочети още...

   Процесът на трайно усядане на територията на Балканите, започнал през последните десетилетия на VI-ти век, бил последващ резултат от техните многобройни опити, изразили се в набези и периодични нападения над земите на Византия още в началото на века. В опит да се противопостави на опасността от...

Прочети още...

Основният поминък на слявяните, водещи уседнал начин на живот, бил земеделието, като доказателство за това било отглеждането на редица земеделски култури-просо,лен, пшеница и др. При тях също така било развито и скотовъдството-в славянските некрополи освен зърнени храни били открити и много кости на...

Прочети още...