D2115 66 462 1200

Типове китари-няма недостиг на избор на китари. Понякога опциите са толкова много, че е трудно да се ориентирате и да усетите разликите между моделите. Естеството на инструмента позволява много разнообразие и предлага широка гама от строителни възможности. Следващото ръководство обединява 4-те...

Прочети още...

Тук ще откриете музикална терминология на италиански език и преводът ѝ на български.

  • a capella -изпълнение на хор без инструментален съпровод
  • accarezzevole - ласкаво
  • accompagnamento - съпровод, акомпанимент
  • acuto - остро, силно, високо (за тон)
  • a due - на две, за двама...
Прочети още...

Акордът е всяко съзвучие от три или повече тона, които са или могат да бъдат подредени по терци. Според броя на тоновете, от които са съставени акордите, те биват:

  • тризвучия - съставени от три различни тона;
  • четиризвучия - съставени от четири различни тона;
  • петзвучия -...
Прочети още...

Често понятията артикулация и фразиране се смесват. Фразиране е логичното разчленяване на различните по големина и значение музикални мисли, а начинът, по който се изпълняват различните тонове, се нарича артикулация. Различават се два начиан на изпълнение на тоновете: свързано и отсечено, както и...

Прочети още...

Съкратени начини за изписване се използват най-често при повтарящи се тонове, тонови групи, тактове или по-големи откъси. Тези съкращения стават повод за недоразумения и усложнения при разчитането. Някои от тези начини обаче намират действително практическо приложение. Например много често се...

Прочети още...