Когато някои от параметрите на една макросистема се изменят с течение на времето, казва се, че в системата протича процес. Например, ако обемът на дадено количество газ нараства, протича процес на разширение на газа, при който освен обемът могат да се изменят налягането, температурата и други...

Прочети още...

Независимо че принципът на действие на газовия термометър е много прост, самият термометър представлява едно изключително сложно и скъпоструващо съоръжение, с каквото са снабдени само отделни метрологични центрове в света. Освен това прецизните измервания с газов термометър се извършват много бавно и...

Прочети още...

На снимката виждате термометър-манометър с осезател.

Схемата, илюстрираща принципа на действие на газовия термометър, представлява следното: запълнен с газ балон е свързан към отворен живачен манометър. Обемът на газа се поддържа постоянен, а за термометричната величина се избира налягането, което...

Прочети още...

Термометърът съдържа термометрично  вещество, което се привежда в топлинен контакт с тялото, чиято температура се измерва. За индикатор на температурата служи някой от параметрите на термометричното вещество (например обем или налягане) и се нарича термометрична величина.

При известният от...

Прочети още...

Една макроскопична система се намира в състояние на термодинамично равновесие, ако нейните параметри не се изменят с течение на времето и в системата не съществуват макроскопични стационарни потоци, поддържани от външни източници (например ламинарно движение на флуид). По-нататък термодинамични...

Прочети още...