Училището е създадено в Русе през 1881 г. със заповед на военния министър под името Морско училище. Така се превръща в първото техническо учебно заведение в България.

Първите специалности са били машинисти и огняри за новосъздадената през 1879 г. Дунавска военна флотилия. Впоследствие името му се променя на "Машинна школа" и на "Техническа школа", от 1892 г. е Морска унтер-офицерска школа при флотилията и морската част.

През 1900 г. училището е преместено във Варна и се преименува на "Машинно училище при флота във Варна".

През 1968 г. основният корпус на комплекса, помещаван и днес, е надстроен с един етаж. От 1991 г. названието му е "Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"". През 2000 г. ВВМУ е вписано в "Белия списък" на IMO като висше училище с одобрено морско образование, съгласно конвенцията STCW 78/95. През 2001 г. с решение на Националната агенция за оценяване и акредитация към МС получава пълна акредитация като висше училище, в съответствие с новоприетия Закон за висшето образование. През 2000 г. получава сертификат за качество ICO 9002.4 по специалността "Корабоводене" от Лойд регистър, а през 2004 г. - ISO 9001-2000 за всички специалности.

 

Цели на университета

 • Първата цел е - подготовката на морски командни кадри с висше образование на световно равнище;
 • Втората цел е - водещата роля на училището в решаването на научните задачи, възникващи пред ВМС и българското морско стопанство;
 • Третата цел е - повишаване на ефикасността и ефективността във всички сфери на дейностите, осъществени в училището.

Мисията и целите на учебното заведение са синхронизирани с националните стратегически задачи. Още с основаването си, универсетът поставя традиция в подготовката на морски технически кадри.

Специалности в университета

 • Корабоводене;
 • Корабни машини и механизми;
 • Електрообзавеждане на кораба;
 • Корабна радиоелектроника;
 • Експлоатация на флота и пристанища;
 • Технология на кораборемонта;
 • Речно корабоплаване;
 • Океанско инженерство;
 • Мениджмънт на водния транспорт;
 • Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия.