Това е разнообразно и неединно философско учение, обединено от един принцип. Философите екзистенциалисти насочват вниманието си към структурите на екзистенцията, но схващани като човешко съществуване. Тези структури биват наречени екзистенциални. Това са историчността, телесността, страхът, притежанието, срамът и така нататък.

Човекът може да наблюдава и самия себе си като обект: като живо същество, като разумно същество или като политическо същество и така нататък. Човекът може освен това да схваща себе си като възможност. В този смисъл става дума за общественото "съм" за личното и субективно битие, наречено екзистенция. Тук централна тема става свободата и самоопределянето. За предшественик на екзистенциелизма се смята Киркегор. Според него екзистенцията е отношение, което се отнася към самото себе си. Той поставя въпроса за смисъла на битието, на човека, съществуващ в свят, обзет от страх, отчаяние, страдание и така нататък. Тяхното преодоляване е възможно чрез единение с бога.