Медният сулфат пентахидрат, CuSO4.5H2O е синьо кристално вещество. Оставен на открито той изветрява като губи част от кристализационната си вода. При нагряване над 100 градуса по Целзий започва процес на термична дехидратация с отделяне на кристализационна вода. Продуктите на дехидратацията са...

Прочети още...

Пентозата е монозахарид, който има пет въглеродни атома, затова носи такова има.

Тип анализ от аналитичната химия за намиране на най-подходяща информация за дадена аналитична зависимост.

Коензим, относително малка небелтъчна органична молекула, съществена за точното функциониране на някои ензими. Коензимите приспособяват активния център на ензимите към веществото, върху което действа ензимът. Коензимът се променя химически след използването си и възвръща изходната си форма чрез...

Прочети още...

Редът на относителната активност служи да се предвижва посоката, в която ще протече даден окислително-редукционен процес между метал и воден разтвор на киселини или на соли, тъй като химичните елементи се различават по своята редукционна активност. Реакция може да протече, ако водните разтвори на...

Прочети още...