Химичните елементи от втора А група на периодичната система са берилий Be, магнезий Mg, калций Ca, стронций Sr и барий.

Елементите от втора А група се срещат в природата само в съединения, а магнезият и калция се срещат под формата на карбонати в различни минерали - магнезият като магнезит, калцият...

Прочети още...

Атмосферата е външната обвивка на Земята. Тя е смес от газове като кислород, азот, водни пари, инертни газове, въглероден диоксид и други вещества, които оказват по-слабо или никакво влияние върху околната среда.

Въздухът е много важен за живота на нашата планета, тъй като създава условия за...

Прочети още...

Химичните реакции имат различна скорост на протичане. Тази скорост изключително важен теоритичен и практически проблем, който е важен за науката.

Скоростта на химичните реакции зависи от:

  • Природата на веществата. Някои вещества реагират мигновено помежду си. Такъв е примерът с...
Прочети още...

Думата ендо има гръцки произход и означава вътре. Ендотермични процеси са тези, при които се поглъща топлина. Такъв процес например е получаването на кислород от калиев перманганат. При загряването на калиев перманганат той се разлага и се отделя кислород. При разлагането се поглъща...

Прочети още...

Думата екзо има гръцки произход и означава вън. Екзотермичните процеси са такива, при които се отделя топлина. Такъв процес е например взаимодействието на натрий (Na) с вода (H2O). При тази химична реакция се отделя топлина, която е достатъчна за стапянето на натрия (Na).

Друга...

Прочети още...