Лепилата са използвани много отдавна. Но тези, които се употребявали и употребяват понастоящем - туткал, казеин, албумин, скорбяла и други, са високомолекулни съединения от растителен или животински произход. Впоследствие навлязоха лепила върху основата на синтетичните полимери, които се оказаха в...

Прочети още...

Пенопластите или поропластите представляват силно порьозни материали с малка обемна маса, достигаща понякога до 10 кг/м3. Изготвят се от различни термопластички полимери (поливинилхлорид, полистирол и други). Те са отлични термо- и звукоизолационни материали и намират широко приложение в...

Прочети още...

Химичните влакна се изготвят от изкуствените и синтетичните полимери. Принципът на получаването им е като съответната смола в силно вискозно състояние или в разтвор се прекарва през тесни отверстия (филери) с диаметър части от милиметъра. Получените по този начин фини струйки се обработват...

Прочети още...

Изготвят се от нискомолекулни вещества по пътя на полимеризацията или поликондензацията. Наричат се понякога смоли.

По-съществени са следните:

  • Полиетилен. Термопластичен полимер със състав (-CH2-CH2-)n. Молекулната маса се колебае от 60 000 до 3 000 000 в зависимост от...

Прочети още...

Поради това, че потреблението на каучук в световен мащаб далеч надхвърля добива на естествен каучук, разработиха се методи за синтетичен каучук, който в много отношения се оказа по-добър от естествения. Понастоящем се произвеждат два типа синтетичен каучук - карбоверижен и хетероверижен. Към първия...

Прочети още...