Тракийският университет е държавно висше училище със седалище в гр. Стара Загора.

 В Университета се обучават над 4600 студенти от 640 преподаватели.

Тракийският университет е автономна държавна институция, която е създадена е през 1995 г., въз основа на съществуващите висши училища, с решение на...

Прочети още...

Техническият университет в Габрово е държавно техническо висше училище с обучаващи се около 5400 студенти обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен.

На 30 юли 1964 г. Президиумът на Народното събрание издава Указ №395 за откриване в града на Висш общотехнически задочен институт (ВОТЗИ)...

Прочети още...

Русенски университет „Ангел Кънчев” е висше учебно заведение намиращо се в гр.Русе. Университетът е приемник на Висшия институт по машиностроене, механизация и електрификация на селското стопанство (ВИММЕСС), който е създаден през далечната 1945г. на 12 ноември. Впоследствие той бива преименуван на...

Прочети още...

Националният военен университет “Васил Левски” води началото си още от есента на далечната 1878 г., когато на 1 септември във Филипопол (Пловдив) императорският руски комисар в България генерал-адютант княз Александър Михайлович Дондуков-Корсаков подписва Заповед №14 по Военното управление на...

Прочети още...

Мединцинският университет в гр.Плевен е основан през 1974г. на базата на бившата окръжна болница. Първоначално сградата се използва като факултет към структурата на Медицинска академия, но през 1979г. става висше учебно заведение с името Висш медицински институт – Плевен. На 2-ри септември 2004г. с...

Прочети още...