Училището е създадено в Русе през 1881 г. със заповед на военния министър под името Морско училище. Така се превръща в първото техническо учебно заведение в България.

Първите специалности са били машинисти и огняри за новосъздадената през 1879 г. Дунавска военна флотилия. Впоследствие името му се...

Прочети още...

През есента на далечната 1963 г. на историческия и живописен хълм "Света гора" във Велико Търново разтваря врати първият извънстоличен университет. Наследил просветните и културни традиции на знаменитата Търновска книжовна школа от ХIV век, той се утвърждава като авторитетно висше училище за...

Прочети още...

Аграрният университет в гр.Пловдив е създаден през 1945 г. До днес той разпространява знания, съхранява и обогатява традициите в българското земеделие. Университетът се е утвърдил се като национален център на аграрната наука и образование в България.

Възпитаници на Аграрен университет в...

Прочети още...

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, с 93-годишната си история. Правоприемник е на Свободния университет за политически и стопански науки, създаден през 1920 г. В УНСС се изучават икономически...

Прочети още...

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” е носи със себе си многовековни културно-просветни традиции. Той е наследник на Плисковско-Преславската книжовна школа и носи името на епископ Константин Преславски, който е един от най-образованите и най-талантливите преки ученици на Кирил и...

Прочети още...