Химичните елементи флуор (F), хлор (Cl), бром (Br) и йод (I) формита халогенната група. Те проявяват еднаква валентност към водорода и кислорода.

Наименованието халогенна група произлиза от опитите на учените да дадат най-точно наименование на хлора. Немският учен Швейгер през 1811 г. предложил той...

Прочети още...

Въглища, петрол и природен газ - наречени така, поради общия им произход от останки на живи организми. Петролът и природния газ са се образували при бавното гниене или разлагането на *планктонни морски растения и животни, които са потънали в тинята на дъното на морето. Въглищата са произлезли изцяло...
Прочети още...

Химичните елементи  и формулите на веществата/химичните съединения се записват с формули. Това се дължи на факта, че веществата имат постоянен състав. Съставът на химичните съединения е постоянен и не може да се изменя от условията на средата. Например водата винаги ще е изградена от един водороден...

Прочети още...

Когато Едуард Франкланд изследва голям брой органични съединения, той установява, че веществата имат "съединителна сила" - атомите на един химичен елемент винаги се свързват с точно определен брой атоми от друг химичен елемент. Това свойство се нарича валентност.

...
Прочети още...