Необезпечените лични заеми са заеми, които не изискват обезпечение като гаранция. Тези заеми се одобряват единствено въз основа на кредитоспособността и способността на кредитополучателя да изплати заема. Необезпечените лични заеми обикновено имат по-високи лихвени проценти в сравнение с обезпечените...

Прочети още...

Микрокредитът е малък заем, който обикновено се отпуска на физически лица или малки предприятия с ограничени финансови ресурси. Микрокредитите често се използват за стартиране или разширяване на малък бизнес, закупуване на оборудване или инвентар или покриване на спешни...

Прочети още...

Съвместното подписване на заем означава, че друго лице, обикновено член на семейството или приятел, се съгласява да поеме отговорност за заема, ако основният кредитополучател не изпълни задълженията си. Съвместното подписване на заем може да помогне на основния кредитополучател да осигури по-добри...

Прочети още...

Ипотечните кредити могат да бъдат чудесен начин за финансиране на покупката на жилище, но те също идват със значителен финансов ангажимент. Ако се борите да поддържате ипотечните си плащания, не сте сами. Има много причини, поради които собствениците на жилища могат да се окажат в тази ситуация, от...

Прочети още...

Преди да изберете какъвто и да е вид заем, трябва да вземете предвид редица характеристики, за да можете да изберете този, който най-добре отговаря на вашите нужди и финансово състояние.

Разберете своя кредитен рейтинг

Първата стъпка при избора на правилния заем е...

Прочети още...