Хилядолетия наред хората са мечтали да летят извън Земята към другите небесни тела. При различните епохи са възникнали много легенди за полети в небето (древногръцката легенда за Дедал и Икар, българската легенда за майстор Манол и други). През 19 век се появяват редица научнофантастични повести и...

Прочети още...

Измерването на времето е една съществена потребност в практическия живот на хората и в науката. Точността на това измерване се е повишавала с икономическия и културния напредък.

В основата на измерването трябва да стои такова периодично явление, което се повтаря само и непрекъснато (без...

Прочети още...

Науката и религията през Средновековието

С упадъка на древногръцката и римската култура се забелязва известен застой в развитието на научната мисъл. През Средновековието този застой става още по-голям поради реакционната реоля на църквата, особено католическата, която по всякакъв начин се стреми да...

Прочети още...

Видимо денонощно и годишно движение на космическите тела

Вследствие денонощното въртене на небесната сфера всички космически тела описват денонощни паралели. Движениеот на небесната сфера е следствие от денонощното въртене на Земята. При видимото движение върху небесната сфера звездите запазват...

Прочети още...

Космическите тела са на различни разстояния от земята, но всички изглеждат еднакво отдалечени от нас и се виждат приектирани върху сферична повърхност с произволен радиус. Тя се нарича небесна сфера. Въвеждайки понятието небесна сфера, ние приемаме, че всички космически тела са на еднакви разстояния...

Прочети още...