Хезиад е древногръцки поет, живял през осми век преди Христос. Той е автор на поемите "Теогония" и "Дела и дни".

Той е създател на мита за златния век, който е първият от цикъла, съдържащ пет века, през които е минала човешката история. Това е било времето, през което хората са живеели щастливо в...

Прочети още...

При изследването на природата на времето се разграничават два модула:

  • Естественонаучен;
  • Всекидневното възприемане на времето от хората.

"Физическото" време е времето в научно естественото описание на реалността и човешко-личностната представа за времете. Те са две взаимно допълващи се линии...

Прочети още...

Теорията за него се основава върху общата теория на относителността и следва идеята за разширяващата се вселена. Според този модел, ако се върнем назад във времето ще стигнем до една особена точка, в която е събрана цялата материя и енергия. Това се смята за началото на пространството и...

Прочети още...

През античността възникват три теории за физическата реалност:

  • Монистични теории - според тях в началото на света се започва от определена субстранция (вода, огън);
  • Дуалистични теории - според тях светът е изграден от материя и идеи;
  • Натуралистични теории - светът е изграден от...
Прочети още...

Терминът "картина на света" за първи път е използват от физиците от края на 19-ти и началото на 20-ти век, за да опишат физическата картина на света.

Но въпросът за картината на света е задаван от най-дълбока древност.

  • Платон - неговото разбиране за света е свързано с обособяването на...
Прочети още...