Това са процеси, които протичат с преход на електрони от едни атоми или йони към други атоми или йони. При това се променя зарядът на йоните или атомите. Процесът на отдаване на електрони се нарича окисление, а процесът на приемане - редукция.

Атоми или йони, които са понижили своя заряд, са...

Прочети още...

Неутрализацията е процес, при който основа взаимодейства с киселина и се получават сол, и вода. Пример за неутрализация е следното взаимодействие:

NaOH + HCl -> NaCl + H2O. Този процес на неутрализация се използва за пречистване на отпадни води до достигане на pH между 6,5 - 9,0.

Солите са кристални вещества с йонен строеж, които във воден разтвор се дисоциират на метални положителни йони и отрицателни киселинни йони:

NaCl -> Na+ + Cl-

CuSO4 -> Cu2+ + SO42-

Когато солите са получени от една и съща основа или от една и съща киселина, те имат общи...

Прочети още...

Алуминиевият хидроксид има химична формула Al(OH)3 и е с молекулна маса Mr(Al(OH)3) = 78. В природата се среща като минерала хидраргилит.

 

Получаване на алуминиев трихидроксид

AlCl3 (алуминиев трихлорид) + 3 NaOH (натриева основа) -> Al(OH)3 + 3 NaCl (натриев...

Прочети още...

Диалуминиевият триоксид е бяло прахообразно вещество с химична формула Al2O3 и молекулна маса Mr(Al2O3)=102. Той може да реагира с основи и киселини, и е неразтворим във вода.

Веществото е широко разпространено в природата, най-вече като съставна част на минерали като корунд, рубин и сапфир...

Прочети още...