Въглища, петрол и природен газ - наречени така, поради общия им произход от останки на живи организми. Петролът и природния газ са се образували при бавното гниене или разлагането на *планктонни морски растения и животни, които са потънали в тинята на дъното на морето. Въглищата са произлезли изцяло...
Прочети още...

Химичните елементи  и формулите на веществата/химичните съединения се записват с формули. Това се дължи на факта, че веществата имат постоянен състав. Съставът на химичните съединения е постоянен и не може да се изменя от условията на средата. Например водата винаги ще е изградена от един водороден...

Прочети още...

Когато Едуард Франкланд изследва голям брой органични съединения, той установява, че веществата имат "съединителна сила" - атомите на един химичен елемент винаги се свързват с точно определен брой атоми от друг химичен елемент. Това свойство се нарича валентност.

...
Прочети още...

В края на 18. век броят на познатите химични съединения бил малък- едва около 200, но наименованията им били хиляди, тъй като нямало система за наименования на химичните елементи.

...
Прочети още...