Алуминият е с пореден номер Z = 13 и относителна атомна маса Ar(Al) = 26.98. Химичният му знак е Al, a латинското му наименование е Alimunium.

Той е един от най-разпространените в земната кора химични елементи и е важна част от литосферата. Алуминият е най-разпространеният метал в природата и...

Прочети още...

Веществото с химична формула FeSO4.7 H2O е по-известно като зелен камък и се използва широко в селското стопанство за унищожаване на вредители по растенията.

Веществото с химична формула MgSO4.7 H2O е по-известно с тривиалното си наименование английска сол. То има лечебни свойства и се използва в медицината.

Глауберовата сол има химична формула Na2SO4.10 H2O. Тя е открита от холандския лекар Глаубер (1604 - 1670) и е наречена с неговото име.

Сярната киселина е вещество с молекулен строеж и химична формула H2SO4. Молекулната ѝ маса е Mr(H2SO4) = 98. Тя е едно от най-важните вещества за химическата промишленост. Позната е на човечеството още от древните времена под името витриолов спирт, откъдето идва и тривиалното ѝ наименование...

Прочети още...