Киселинните дъждове причинява сериозни щети както на земеделието, така и на културните паметници. Причините са, че серният диоксид SO2, когато е в по-голяма концентрация, взаимодейства с влагата от въздуха, образувайки киселина, която през дъждовете прониква в растителните сокове на растенията...

Прочети още...

Серният триоксид SO3 е вещество с молекулен строеж и относителна молекулна маса Mr(SO3) = 80. Той е безцветно и твърдо вещество и при темперетура от 17 градуса по Целзий се превръща в безцветна летлива течност.

SO3 взаимодейства с водните пари от въздуха, при което се образува...

Прочети още...

Серният диоксид SO2 е вещество с молекулен строеж. Молекулната му маса Mr(SO2) = 64 и има широко практическо приложение. Този оксид на сярата е известен на още от древността. Все още се използва за избелване на тъкани и опушвани на бъчви за вино.

Той е безцветен и отровен газ с остра миризма...

Прочети още...

Елементите, които изграждат 6А група на периодичната система са:

  • Кислород (O2).
  • Сяра (S).
  • Селен (Se).
  • Телур (Te).
  • Полоний (Po).

Те проявяват втора валентност към водорода, а висшата им валентност към кислорода (O2) е шеста. Веществата, които химичните елементи от 6А образуват са...

Прочети още...

Негасената вар, позната още като калциев оксид (CaO), е твърдо, бяло, трудно топимо вещество, което реагира много енергично с водата и при взаимодействието се отделя голямо количество топлина. В практиката този процес се нарича гасене на вар и се изразява по следния начин:

CaO +...

Прочети още...