Въглехидратите са едни от най-широко разпространените в природата органични съединения. Те се срещат в много от зеленчуците и плодовете, които консумираме. Такива храни например са картофите, зърнените култури, мед, грозде и други.

Молекулите на всички въглехидрати са изградени от атомите на...

Прочети още...

Сярата е позната от древността, тъй като се среща в природата под формата на самородна сяра. Древните народи я наричали "рожба на вулканите" и са я ползвали за избелване на тъкани, а лекарите я включвали в редица лекарства.

Най-големи количества сяра има в страните, в...

Прочети още...

Натриевата основа (NaOH), по-известна в практиката като сода каустик, е безцветно кристално вещество. В търговската мрежа то се продава под формата на бели гранули или люспи. Лесно се разтваря във вода, при което се отделя голямо количество топлина. Оставена на въздух тя засмуква жадно влагата...

Прочети още...

Някои метали като литий (Li), натрий (Na), калий (K), рубидий (Rb) и цезий (Cs) имат подобни свойства. В химията е прието елементите с подобни свойства да се обединяват в групи. Това се нарича химично подобие. Тези елементи образуват основи и съединения с подобни свойства.

...
Прочети още...