При изследването на природата на времето се разграничават два модула:

  • Естественонаучен;
  • Всекидневното възприемане на времето от хората.

"Физическото" време е времето в научно естественото описание на реалността и човешко-личностната представа за времете. Те са две взаимно допълващи се линии...

Прочети още...

Теорията за него се основава върху общата теория на относителността и следва идеята за разширяващата се вселена. Според този модел, ако се върнем назад във времето ще стигнем до една особена точка, в която е събрана цялата материя и енергия. Това се смята за началото на пространството и...

Прочети още...

През античността възникват три теории за физическата реалност:

  • Монистични теории - според тях в началото на света се започва от определена субстранция (вода, огън);
  • Дуалистични теории - според тях светът е изграден от материя и идеи;
  • Натуралистични теории - светът е изграден от...
Прочети още...

Терминът "картина на света" за първи път е използват от физиците от края на 19-ти и началото на 20-ти век, за да опишат физическата картина на света.

Но въпросът за картината на света е задаван от най-дълбока древност.

  • Платон - неговото разбиране за света е свързано с обособяването на...
Прочети още...

Това е разнообразно и неединно философско учение, обединено от един принцип. Философите екзистенциалисти насочват вниманието си към структурите на екзистенцията, но схващани като човешко съществуване. Тези структури биват наречени екзистенциални. Това са историчността, телесността, страхът...

Прочети още...