Тъй като химичните съединения са много и запомнянето им би било много трудно, за тяхното означаване се използват химични уравнения. Химичните уравнения също като математическите се състоят от две части - лява и дясна. В лявата част се записват изходните вещества (веществата, които взаимодействат), а...

Прочети още...

Металите са химични елементи в твърдо агрегатно състояние, единственият течен метал е живакът. Те имат метален химичен характер, топло и електропроводими са. Някои елементи с метален химичен характер са: литий, натрий, калий, рубидий и т.н. Всички  елементи с метален химичен характер имат характерен...

Прочети още...

В близкото минало се водели сериозни спорове за природата на киселините. Химикът Лавоазие, твърдял, че всички киселини съдържат кислород. Някои негови колеги, които подкрепяли мнението му не променили схващането си дори след като било доказано, че солната киселина (HCl) не съдържа кислород.

С...

Прочети още...

Влакната са полимери. Полимерите са вещества с повтарящи се молекули. В случая влакната са полимери с линейни, успоредни подредени молекули. Големите линейни молекули продават гъвкавост на влакната. Много използвани в производството са текстилните влакна.

...
Прочети още...

Калциевият карбонат (CaCO3) е една от най-разпространените соли на калция с огромно практическо приложение. В природата се среща под формата на креда, мрамор, варовик и други.

Всички природни форми на калциевия карбонат се използват в практиката. Например варовикът се използва при...

Прочети още...